Industriezandwinning in IJsselmeer

Industriezand is een bouwgrondstof voor beton ten behoeve van de aanleg van wegen, scholen, huizen etc. Op deze website treft u informatie aan over een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer, waartoe ook een eiland zal worden aangelegd. Dit eiland is nodig voor de verwerking tot, en de belading van industriezand. Tegelijkertijd krijgt het eiland een natuurfunctie en is er ruimte voor beperkt recreatief medegebruik.

Smals IJsselmeer B.V. geeft gehoor aan de wens van de overheid om grootschalige zandwinning voortaan in groot open water uit te voeren in plaats van op het land. De focus is daarbij gericht op het IJsselmeer, nadat gebleken was dat in de Noordzee geen rendabel te exploiteren zanden voorkomen. Hoewel het zand in het IJsselmeer iets fijner van structuur is dan het veelgebruikte gebruikte zand van langs de grote rivieren, is ook IJsselmeerzand zeer geschikt voor de productie van beton. Smals speelt daarop indooreen geheel nieuwe zandwinlocatie op te starten in het IJsselmeer.

Het winnen van zand en het daaruit produceren van hoogwaardige bouwgrondstoffen is zeer kapitaalsintensief. Projecten hebben daarom een aanzienlijke omvang en een lange looptijd. Smals heeft in het IJsselmeer gekozen voor een projectomvang van 250 ha, waarvan 217 ha daadwerkelijk ontgrond wordt. Op deze wijze is het mogelijk om vanaf 2013 gedurende minimaal 30 jaar zand te winnen. De locatie bevindt zich op 5,5 kilometer uit de Friese kust, ten zuidwesten van Lemmer, en 7 kilometer buiten de Noordoostpolder.

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord